TTT

Veel cursisten kijken tegen het examen op. Begrijpelijk, want het bepaalt uiteindelijk of je slaagt. Om je slagingskans te verhogen en je extra zekerheid te bieden bij het daadwerkelijke examen, bieden wij je, ongeveer op driekwart van de cursus, de gelegenheid voor een gratis tussentijdse toets. Als je hiervoor slaagt, ontvang je vrijstelling voor bijzondere verrichtingen tijdens je examen. En je kunt natuurlijk vast een beetje wennen.